Často kladené otázky

Som študent

Čo je Speage?

 

Speage je online platforma, ktorej cieľom je pomôcť Ti naučiť sa cudzie jazyky a to prostredníctvom video hovoru s lektormi/učiteľmi z celého sveta. Učebnice, pracovné zošity a vzdelávacie aplikácie sú skvelé, ale nie je nič lepšie než skutočný učiteľ, ktorý sa prispôsobí Tvojim požiadavkám a schopnostiam. Speage Ti ponúka na výber mnohých učiteľov pochádzajúcich z rôznych krajín, ale i Slovenska. Ak sa túžiš zdokonaliť v konverzácii v angličtine môžeš si vybrať rodeného hovoriaceho z Veľkej Británie alebo USA. Ak nerozumieš gramatike môžeš skontaktovať aj slovenského učiteľa. Je to na Tebe!

Ako funguje vyučovanie cez Speage?

 

Vyberieš si učiteľa, klikneš na jeho rozvrh a vyberieš si
čas a deň, ktorý ti vyhovuje. Učiteľ príjme Tvoju žiadosť a hodina je
dohodnutá. Hodinu pred začiatkom Tvojej vyučovacej hodiny Ti príde
e-mail, ktorý Ti pripomenie, že máš vyučovanie. Vyučovacia hodina
prebieha v Tvojom prehliadači na našej platforme. Kliknutím na
tlačidlo začať hodinu a videohovor spojíš so svojím novým učiteľom a
hodina môže začať. Po ukončení hodiny budeš vyzvaný, aby si zhodnotil
ako vyučovanie prebiehalo. Ak všetko prebehlo v poriadku, učiteľ za
svoju hodinu dostane zaplatené. Ak sa počas hodiny vyskytol nejaký
problém, nahlásiš to a my Ti pomôžeme situáciu napraviť – vrátením
kreditov, opakovanou hodinou, atď.

Kto je rodený hovoriaci?

 

Rodený hovoriaci je ten, pre ktorého je určitý jazyk materinský.

Prečo skúsiť Speage?

 

 1. Priamy kontakt

O tom, že výučba v škole, pracovné zošity, testy a učebnice majú svoje pozitíva a sú vo výučbe cudzích jazykov dôležité niet pochýb. Avšak kontakt s rodenými hovoriacimi alebo profesionálnymi učiteľov cudzích jazykov je efektívnejším prostriedkom k zdokonaleniu Tvojich jazykových zručností. Skutočnosť, že komunikuješ s človekom zo zahraničia Ťa povzbudzuje k tomu aby si aktívne využíval všetky svoje vedomosti súvisiace s jazykom.  Snaha dorozumieť sa napomáha k odbúraniu jazykovej bariéry, stresu a neustáleho sa kontrolovania. Snažíš sa rýchlo reagovať na otázky a podnety zo strany učiteľa, ktorý sa venuje len Tebe. A práve to je prvý dôvod, prečo sa oplatí vyskúšať Speage.

 1. Online výučba, Tvoj výber

Výučba online je nový trend, ktorý Ti umožňuje učiť sa z pohodlia Tvojej izby, kancelárie či obľúbenej kaviarne. Ak nemáš dostatok času a si zaneprázdnený, nechce sa Ti chodiť do jazykovej školy v pravidelnom čase, tak potom skús Speage, kde si sám vyberieš, kto, kedy a kde Ťa bude učiť.

 1. Cena

Cena vyučovacích hodín je rôzna, môžeš si vybrať učiteľa, ktorého ceny Ti vyhovujú najviac.

Aké technické vybavenie potrebujem k tomu, aby som sa mohol učiť cez Speage?

 

Potrebuješ spoľahlivé internetové pripojenie, web kameru, mikrofón a pravdaže dobrú náladu a chuť učiť sa.

Čo všetko potrebujem k tomu, aby som sa mohol registrovať?

 

K registrácii budeš potrebovať svoj e-mail a bezpečné heslo. Na to aby vyučovanie s učiteľom mohlo prebehnúť bude potrebné, aby si do svojho profilu zadal dátum svojho narodenia a miesto bydliska. Tieto informácie sú nutné k uzavretiu zmluvy medzi Tebou a učiteľom. Speage chráni Tvoje osobné údaje a neposkytuje ich tretím stranám.

Koľko stojí vyučovanie cez Speage?

 

Speage umožňuje svojim lektorom rozhodnúť sa za akú cenu budú vyučovať. Sám si môžeš vybrať lektora, ktorý Ti svojou cenou bude vyhovovať. Cena za jednotlivé vyučovacie hodiny a balíčky je vždy zobrazená v profile učiteľa. Ceny vyučovacích hodín a balíčkov sú udávané v Speage kreditoch.

Čo sú Speage kredity? Prečo ich potrebujem?

 

Speage kredity sú virtuálnou menou, ktorou platíš lektorovi za jeho služby. Jeden kredit predstavuje 1 Euro. Využívaš ich vždy keď si chceš objednať vyučovaciu hodinu alebo balíček.

Svoje kredity vidíš vo svojej peňaženke v profile. Ich množstvo môžeš kedykoľvek navýšiť vložením peňazí na svoj účet. Ak už nechceš používať svoje kredity a chceš získať svoje peniaze naspäť je potrebné, aby si napísal e-mailovú požiadavku adminovi Speage (admin@speage.com) spolu s číslom svojho bankového účtu  a ten Ti prevedie peniaze na Tvoj účet.

Ako dostanem naspäť peniaze, za ktoré som si kúpil kredit?

 

Ak už nechceš používať svoje kredity a chceš získať svoje peniaze naspäť je potrebné, aby si napísal e-mailovú požiadavku adminovi Speage (admin@speage.com) spolu s číslom svojho bankového účtu  a ten Ti prevedie peniaze na Tvoj účet.

Kto bude môj učiteľ?

 

Speage Ti ponúka na výber množstvo lektorov pochádzajúcich buď zo zahraničia, alebo zo Slovenska. Tvojou jedinou úlohou je prezrieť si ich profily a prezentačné videá, ktoré Ti pomôžu sa rozhodnúť, kto je pre Teba tým pravým učiteľom. Profesionálni lektori/učitelia majú vo svojom profile označenie * certifikovaný. To znamená, že sú držiteľmi jazykových certifikátov, alebo sú absolventi vysokých škôl zameraných na výučbu cudzích jazykov. Na výber sú aj lektori bez tohto označenia, ktorí majú dlhodobú skúsenosť s používaním cudzieho jazyka.

Ako zistím či je učiteľ dobrý, kvalitný a spoľahlivý?

 

 1. Výber

Speage tím zhodnotí a posúdi žiadosť každého potencionálneho lektora ešte pred tým než mu povolí vytvoriť si profil a ponúkať služby na speage.com.  Informácie obsiahnuté v profiloch učiteľov, napr. certifikáty, sú overené členmi nášho tímu. Speage lektori sú:

a) rodení hovoriaci,
b) profesionálni lektori (certifikovaní, absolventi VŠ so zameraním na edukáciu cudzích jazykov)

alebo

c) dlhodobí užívatelia cudzieho jazyka a to na vysokej úrovni (C1-C2).

 1. Prezentačné video

Všetci Speage lektori majú vo svojom profile prezentačné video. Prostredníctvom neho môžeš spoznať svojho lektora ešte pred tým než si u neho objednáš svoju hodinu. Počuješ jeho prízvuk, vidíš ako vyzerá, zistíš jeho metódy výučby.

 1. Hodnotenie študentov

Po každej vyučovacej hodine je žiak vyzvaný k ohodnoteniu hodiny. Týmto spôsobom narastá alebo klesá hodnotenie lektora, ktoré je viditeľné pre každého používateľa Speage aplikácie. V profile lektora si žiaci môžu prečítať aj recenzie od žiakov, ktorí už hodinu s daným lektorom absolvovali.

Ako si objednám vyučovaciu hodinu?

 

 1. Vyberieš si lektora, ktorý Ťa zaujal.
 2. Prezrieš si jeho rozvrh hodín / kalendár a zaklikneš deň a čas, v ktorom by si chcel mať vyučovanie.
 3. Následne zaplatíš za objednanú hodinu. Po Tvojej platbe sa Tvoje kredity (peniaze) presunú do depozitného účtu Speage, kde sú v bezpečí.
 4. Ak vyučovacia hodina prebehne v úplnom poriadku a je zaznamenaná ako ukončená, kredity (peniaze) sa presunú z depozitného účtu Speage na účet lektora. Ak počas vyučovacej hodiny nastane akýkoľvek problém (neskorý príchod lektora, problém s internetovým pripojením, atď.) popíšeš, čo nebolo v poriadku a navrhneš riešenie (opakovanie hodiny, vrátenie peňazí, atď.) Pokiaľ lektor požadované riešenie odmietne, príde na rod rozhodnutie Administrátora Speage. Ten na základe prihlásení sa do vyučovacej hodiny a vzájomnej komunikácie uskutoční rozhodnutie a vyhovie jednej (lektorovi) alebo druhej strane (žiakovi).

Vyplatenie kreditov je možné vyplatiť na poskytnuté číslo bankového účtu na základe e-mailovej požiadavky.

Ako prebieha objednanie vyučovacej hodiny? Kedy a ako môžem zrušiť naplánovanú hodinu? Môžem zmeniť termín naplánovanej hodiny?


Objednanie vyučovacej hodiny

Ak si si už vybral svojho učiteľa, prezri si jeho kalendár a vyber si jeden z jeho voľných termínov, ktorý Ti vyhovuje. Potvrď svoj výber a zaplať svojimi Speage kreditmi. Po zaplatení Speage v Tvojom mene odošle žiadosť učiteľovi. Učiteľ môže Tvoju žiadosť prijať alebo odmietnuť.  Ak ju neprijme hodina automaticky získava status nenaplánovaná  a Ty ju môžeš zrušiť (Tvoje kredity sa ihneď vrátia do Tvojej peňaženky) alebo si ju opätovne naplánovať na iný termín. Ak ju príjme hodina získava status naplánovaná.

 

Zrušenie naplánovanej hodiny

Zrušenie naplánovanej hodiny sa môže diať v nasledujúcich intervaloch:

Viac ako 48 hodín pred začiatkom naplánovanej hodiny

Môžeš hodinu zrušiť a tým zmeniť stav hodiny na nenaplánovaná aj bez vedomia učiteľa

Menej ako 48 hodín pred začiatkom naplánovanej hodiny

Ak chceš hodinu zrušiť, musíš o to požiadať lektora. Lektor môže a nemusí so zrušením súhlasiť. V prípade, že nebude súhlasiť, lektor má právo dostať za takúto hodinu zaplatené aj v prípade, že by sa študent hodiny nezúčastnil.

 

Zmena termínu naplánovanej hodiny

Lektor aj študent majú právo požiadať o zmenu termínu vyučovacej hodiny. Zmeny je možné konať v nasledovných intervaloch:

Viac ako 48 hodín pred začiatkom naplánovanej hodiny

Viac ako 48 hodín pred začiatkom naplánovanej hodiny je možné zmeniť termín vyučovacej hodiny. Status hodiny sa zmení na nenaplánovaná a je možné ju opätovne naplánovať.

Menej ako 48 hodín pred začiatkom naplánovanej hodiny

Ak je žiadosť vytvorená menej ako 48 a viac ako 12 hodín pred začiatkom naplánovanej hodiny, lektor alebo žiak môžu, ale nemusia žiadosti vyhovieť. * Učiteľ nemôže hodinu zrušiť, môže len požiadať o jej preplánovanie na iný termín.

Menej ako 12 hodín pred začiatkom naplánovanej hodiny

Menej ako 12 hodín pred začiatkom naplánovanej hodiny je vyučovacia hodina uzamknutá. Nie je možné požiadať o zmenu termínu ani o jej zrušenie.

Ukončenie vyučovacej hodiny a jej hodnotenie

 

Po ukončení hodiny budeš vyzvaný k ohodnoteniu vyučovacej hodiny. Pokiaľ hodinu ohodnotíš ako bezproblémovú jej status sa zmení na ukončená a kredity, ktoré si za ňu zaplatil sa presunú na účet učiteľa.

Ak počas hodiny nastane nejaký problém, máš možnosť problém popísať a navrhnúť riešenie. Máš právo požadovať vrátenie peňazí alebo opätovné naplánovanie hodiny. Učiteľ môže Tvoje navrhované riešenie prijať alebo odmietnuť. Ak ho odmietne, príde na rad rozhodnutie Speage Administrátora. Ten na základe záznamu o prihlásení sa do hodiny a vzájomnej komunikácie uskutoční rozhodnutie a vyhovie jednej alebo druhej strane.

Kredity môžu byť študentovi vyplatené na poskytnuté číslo bankového účtu na základe e-mailovej požiadavky (admin@speage.com).

Počas hodiny sa vyskytne problém. Ako ho nahlásim?

 

Po ukončení hodiny budeš vyzvaný k ohodnoteniu vyučovacej hodiny. Pokiaľ hodinu ohodnotíš ako bezproblémovú jej status sa zmení na ukončená a kredity, ktoré si za ňu zaplatil sa presunú na účet učiteľa.

Ak počas hodiny nastane nejaký problém, máš možnosť problém popísať a navrhnúť riešenie. Máš právo požadovať vrátenie peňazí alebo opätovné naplánovanie hodiny. Učiteľ môže Tvoje navrhované riešenie prijať alebo odmietnuť. Ak ho odmietne, príde na rad rozhodnutie Speage Administrátora. Ten na základe záznamu o prihlásení sa do hodiny a vzájomnej komunikácie uskutoční rozhodnutie a vyhovie jednej alebo druhej strane.

Kredity môžu byť študentovi vyplatené na poskytnuté číslo bankového účtu na základe e-mailovej požiadavky (admin@speage.com).

Čo je to skúšobná hodina?

 

Každý lektor môže, ale nemusí ponúkať žiakom trial lesson – skúšobnú hodinu, ktorá trvá 30 minút a je bezplatná alebo stojí polovicu normálnej vyučovacej hodiny lektora. Počas tejto hodiny máš možnosť hovoriť s učiteľom, spýtať sa aké vyučovacie metódy využíva, zistiť nakoľko Ti je sympatický a či Ťa ako lektor zaujme a vyhovuje. Väčšina lektorov počas skúšobnej hodiny popíše alebo priamo začne Tvoju výučbu, takže máš možnosť vyskúšať si to naostro :).

Skúšobnú hodinu môžeš využiť u jedného učiteľa iba raz.

Čo je balíček?

 

Balíček je súbor vyučovacích hodín, ktoré si zakúpiš u Tebou vybraného lektora. Zakúpiť si balíček je výhodné pre Teba aj lektora pretože si naplánujete viac hodín naraz a nemusíte sa na každej z nich dohadovať individuálne. Zároveň, väčšina učiteľov ponúka balíček za cenu, ktorá je pre žiaka výhodnejšia. Cena jednej hodiny v balíčku je totiž nižšia ako cena 1 zakúpenej vyučovacej hodiny.

Zakúpenie balíčka odporúčame využiť až vtedy, keď si už našiel lektora, ktorý Ti vyhovuje.

Som učiteľ

Čo je Speage?

 

Speage je online platforma, ktorá umožňuje kontakt medzi lektormi cudzích jazykov z celého sveta a žiakmi prostredníctvom videohovoru. Študent, ktorý navštívi Speage má možnosť nájsť Ťa v zozname učiteľov, pozrieť si Tvoj profil, kontaktovať Ťa cez Speage a objednať si u Teba hodinu, ktorá prebieha cez videohovor.

Ako Speage funguje?

 

Speage funguje podobne ako online obchod so službami vyučovania jazykov. Študenti si lektorov vyhľadajú na stránke, prezerajú si ich profily – hodnotenia, prezentačné videá, popisy. Ak majú študenti o Tvoje služby záujem, objednajú si v Tvojom rozvrhu hodinu a následne za ňu zaplatia. Hodina prebieha prostredníctvom videohovoru. Lektor následne dostane za odučené hodiny zaplatené.

Musím niečo zaplatiť, ak chcem byť učiteľom na Speage?

 

Registrácia do aplikácie Speage je bezplatná. Keď schválime Tvoj profil a umožníme Ti byť učiteľom, za každú odučenú hodinu budeš dostávať Speage kredity, ktoré Ti raz mesačne vyplatíme vo forme peňazí. Speage si účtuje 10% poplatok za transakcie medzi učiteľmi a študentmi. Účtuje sa vtedy, keď úspešne odučíte hodinu.

Čo je prezentačné video?

 

Aj Ty si alebo si bol študentom a vieš, že každý študent túži spoznať svojho učiteľa skôr než ho zažije na vyučovacej hodine. Práve preto potrebuješ prezentačné video, v ktorom sa predstavíš a predvedieš svoje jazykové schopnosti. Jeho dĺžka by mala byť 1 -3 minúty.  Pozri si príklad prezentačného videa, premysli si čo chceš svojím žiakom povedať, mysli na to, že Tvoje video má byť zaujímavé a zapamätateľné.

Podmienky, ktoré Tvoje video musí spĺňať

 

 1. Vo videu musíš byť plne viditeľný a musí Ťa byť dobre počuť. Študenti chcú vidieť svojho učiteľa a počuť jeho výslovnosť v cudzom jazyku. Je dôležité aby si sa prezentoval úprimne, taký aký si.
 2. Vo videu hovor v jazyku, ktorý budeš učiť. Speage vyžaduje aby si vo videu preukázal svoje schopnosti plynule komunikovať v danom cudzom jazyku. Po odprezentovaní sa v cudzom jazykom sa môžeš prezentovať aj v rodnom jazyku.
 3. Video natáčaj v horizontálnej polohe.
 4. Vo svojom videu neuvádzaj osobné kontaktné údaje: Video bude dostupné na internete, dbaj preto na svoje súkromie.
 5. Vo videu neinzeruj ani nepodporuj iné spoločnosti alebo produkty.
 6. Vo videu nepoužívaj hudobné ani iné média na ktoré nemáš práva.

Čo by som mal hovoriť vo videu?

 

Priprav si scenár, nezabudni, že video je Tvojou reklamou. Snaž sa byť kreatívny a pokús sa držať týchto 3 bodov:

 1. Predstav sa. Povedz svoje meno, vymenuj jazyky ktorými rozprávaš, opíš aké skúsenosti máš s výučbou jazyka, alebo skúsenosti, ktoré Ťa priviedli k vyučovaniu cudzieho jazyka (napr. dlhodobý pobyt v zahraničí). Ak si držiteľom jazykových certifikátov, neváhaj a spomeň ich tiež.
 2. Popíš spôsob akým učíš. Okrem vyučovacích metód, ktoré používaš, spomeň aj čo máš rád na vyučovaní jazyka, ak využívaš nejaké špeciálne a zaujímavé aktivity porozprávaj aj o nich. Alebo žiakov rovno nauč Tvoju obľúbenú frázu. Je to na tebe!
 3. Ukáž svoje skutočné ja! Vo videu buď sám sebou, vyber si miesto na natáčanie, ktoré Ťa najlepšie reprezentuje, oblečenie v ktorom sa cítiš pohodlne a nezabudni sa usmievať. Pokojne žiakom povedz aj o svojich koníčkoch, o ktorých s nimi potom môžeš diskutovať v cudzom jazyku.

Ďalšie tipy:

 1. Snaž sa aby bolo video krátke. 1-2 minúty sú viac ako dosť!
 2. Vo videu musíš hovoriť jazykom, ktorý vyučuješ, časť videa  môžeš hovoriť aj po slovensky.
 3. Buď prirodzený a predstav si, že rozprávaš so svojím potencionálnym študentom a pozeráš mu do očí – do kamery. Nečítaj svoj scenár od slova do slova.

Ako natočiť prezentačné video?

 

Svoje video môžeš natočiť pomocou smartfónu alebo pomocou videokamery. Ako použiť webcameru?

 1. Navštív webovú stránku: https://webcamera.io/
 2. Povoľ prístup k mikrofónu a kamere.
 3. Stlač nahrávaciu ikonku . 
 4. Nahraj svoje video.
 5. Prezri si svoje video pomocou kliknutia na ikonku Play
 6. Ak si s videom spokojný, stlač ikonku Save a svoje video ulož.

Ako nahrať prezentačné video na Speage?

Krok 1: Nahranie videa na www.youtube.com

Aby si svoje video mohol nahrať na Speage je potrebné aby si ho najprv pridal na www.youtube.com. Ako na to?

 1. Na stránke www.youtube.com sa prihlás do svojho účtu, ak ho nemáš, môžeš využiť svoje prihlasovacie údaje z Gmailu.
 2. Po prihlásení klikni na ikonku kamery (vytvoriť video alebo príspevok), ktorá sa nachádza v hornom pravom rohu. 
 3. Klikni na : Nahrať video.
 4. Následne klikni na: Vybrať súbory na nahranie.
 5. Vyber svoje video a klini na otvoriť.
 6. Počkaj kým sa Tvoje video načíta na 100%. A označ video ako verejné.
 7. Klikni na: hotovo.
 8. Klikni na link, ktorý bol vygenerovaný pre Tvoje video. URL adresu Tvojho videa si ulož.

 

Krok 2: Nahranie videa na Speage

Pri Vašej registrácii do tímu Speage budeš potrebovať vložiť do registračného formuláru správnu URL adresu Tvojho videa na www.youtube.com. Ako ju získaš?

Spusti svoje video na stránke www.youtube.com

 1. Pod Tvojím videom klikni na odkaz Zdieľať. 
 2. Skopíruj URL adresu:
 3. Túto URL adresu vlož do Tvojho registračného formulára

Kto môže učiť na Speage?

 

Na Speage môžu učiť rodení hovoriaci, teda Tí, pre ktorých je jazyk ktorý vyučujú ich materinský jazyk. Možnosť stať sa lektorom Speage máš aj vtedy, ak nie si rodený hovoriaci, ale máš vzdelanie potrebné pre výuku cudzích jazykov, skúsenosti zo zahraničia alebo jednoducho perfektne ovládaš cudzí jazyk.

Aké technické vybavenie potrebujem na to, aby som mohol učiť?

 

Potrebuješ spoľahlivé internetové pripojenie, web kameru a mikrofón.

Ako prebieha výučba?

 

Hodiny na Speage prebiehajú prostredníctvom videohovoru. Nepotrebuješ sa nikam registrovať. zakladať si účet na Skype ani sťahovať žiaden software. Jedným kliknutím budeš presmerovaný z našej stránky a prepojený so študentom.

Čo je Speage kredit?

 

Speage kredity sú virtuálna mena, ktorou Ti žiaci platia za výučbu. Jeden kredit predstavuje 1 Euro.

Kde budem učiť?

 

Členovia tímu Speage (učitelia) môžu vyučovať z akéhokoľvek miesta na svete, kde majú prístup k internetu.

Ako sa stanem Speage učiteľom?

 

Speage učiteľom sa staneš tak, že sa u nás registruješ ako učiteľ. Pred registráciou je potrebné aby si mal PayPal účet, kam ti budú zasielané peniaze za Tvoje odučené hodiny. Taktiež si musíš pripraviť krátke prezentačné video.

Potrebujem jazykový certifikát, alebo musím mať titul v oblasti vzdelávania?

 

Jazykové certifikáty, vzdelanie v oblasti vzdelávania sú vítané a zvyšujú Tvoju šancu pre prijatie, ale nie sú povinné.

Musím byť rodený hovoriaci?

 

Nie, nemusíš. Ak si dobrý učiteľ a vieš ako na to, radi Ťa privítame.

Kedy budem vedieť, či bola moja žiadosť prijatá?

 

Po Tvojej registrácii, zhodnotíme Tvoje prezentačné video, certifikáty a ďalšie informácie. V prípade, že našim požiadavkám vyhovieš, budeme Ťa kontaktovať do 2 týždňov od podania žiadosti.

Aké jazyky môže vyučovať?

 

V súčasnosti Speage umožňuje vyučovať angličtinu, nemčinu, španielčinu, taliančinu a francúzštinu. V budúcnosti mienime rozšíriť túto ponuku.

Môžem učiť viac jazykov?

 

Žiaľ, momentálne nie je možné aby bol jeden profil lektora spojený s viacerými jazykmi.

Ako mi budú vyplácané moje zárobky za odučené hodiny?

 

Svoje zárobky budeš dostávať na svoj PayPal účet. Práve preto je dôležité, aby si ho mal pripravený už pri registrácii.

Ako často budem dostávať peniaze na svoj PayPal účet?

 

Tvoje zárobky budeme prevádzať na Tvoj účet raz mesačne.

Ako si vytvorím PayPal účet?

 

Navštíviš webovú stránku: https://www.paypal.com/sk/home, a vytvoríš si zadarmo svoj osobný účet.

Aká bude cena mojej vyučovacej hodiny?

 

Je to na Tebe. Ty si určíš cenu svojej hodiny.

Koľko môžeš zarobiť za vyučovanie na Speage?

 

To záleží od ceny Tvojich hodín a počtu hodín, ktoré odučíš.

Koľko hodín môžem odučiť?

 

Aj to je len a len na Tebe. Vytvoríš si rozvrh, v ktorom označíš dni a čas kedy si ochotný žiakov vyučovať. Keď bude mať žiak záujem o hodinu s Tebou, pošle Ti žiadosť. Ak budeš chcieť jeho žiadosti vyhovieš. Ak už nebudeš chcieť, žiadosť môžeš zrušiť.

Ako získam študentov?

 

Speage je online platforma, do ktorej sa môžu prihlásiť študenti akéhokoľvek veku z celého Slovenska. Žiaci majú prístup k prezeraniu si profilov jednotlivých učiteľov a sami si vybrať učiteľa, ktorý ich zaujme na základe prezentačného videa a informácii v profile. Čím vyššie sú Tvoje hodnotenia  a recenzie od žiakov, ktorí absolvovali hodinu s Tebou, tým väčšiu šancu získať nových študentov máš. Daj si preto záležať na svojom prezentačnom videu – je to jediný kontakt, ktorý Tvoj potencionálny žiak s Tebou má.

Ako budem vedieť že má žiak záujem o vyučovaciu hodinu?

 

Žiak odošle žiadosť a Ty dostanes notifikáciu vo svojom profile. Zároveň Ti notifikácia príde aj na e-mail.

Ako budem komunikovať so žiakmi?

 

Akýkoľvek kontakt so žiakom funguje výhradne prostredníctvom Speage systému na zasielanie správ.

Ako má vyzerať moja profilová fotka?

 

Tvoja fotka je dôležitou súčasťou Tvojho profilu. Prvý dojem robí veľa, preto si daj na svojej fotke záležať.

 1. Buď profesionál

Tvoja fotka by mala mať vysoké rozlíšenie. Fotka vo forme selfie o zrkadlo v kúpeľni určite nie je vhodná.

 1. Buď priateľský

Hoci má fotka vyžarovať dobrú náladu, usmievaj sa primerane. Nepouži fotku na ktorej sa zabávaš s priateľmi.

 1. Svetlo a vzdialenosť

Na fotke Ťa musí byť dobre vidno, daj si záležať na dobrom osvetlení a nefoť sa z veľkej vzdialenosti. Dbaj na to aby bola Tvoja tvár rozpoznateľná.

Ako by moja fotka určite nemala vyzerať?

 

 1. Nesmú na nej pózovať iní ľudia.
 2. Nesmieš mať na nej slnečné okuliare. Tvoja tvár a oči musia byť jasne viditeľné.
 3. Nesmie to byť fotografia, na ktorej si odfotený z veľkej vzdialenosti.
 4. Nepoužívaj fotografiu, na ktorej je nedobré osvetlenie.
 5. Nepoužívaj fotografie certifikátov alebo iných oficiálnych dokumentov.
 6. Nepoužívaj fotografie, kde sa nachádzajú reklamné logá.
 7. Nepoužívaj fotografie, ktoré obsahujú osobné kontaktné informácie.

Prečo by som mal učiť na Speage? Aké to má výhody?

 

Speage zariadi za lektora veľa vecí. Investujeme do marketingu, staráme sa o to, aby si mal vždy dostatok študentov, systémom riešenia prípadných sporov medzi študentmi a lektormi chránime obe strany. Speage poskytuje lektorovi systém časového rozvrhu, ktorý uľahčí objednávanie hodín a šetrí Ti čas. Videohovor prebieha bez nutnosti vytvorenia ďalších účtov alebo registrácie.

Môžem ponúkať služby/produkty aj keď nie som živnostník/firma?

 

Áno môžeš. Keď však prekročíš zákonom stanovený limit si povinný si príjem zo speage.com zahrnúť do príjmov a zdaniť podľa platnej legislatívy SR. Nezabudni na túto povinnosť.

Potrebujem živnosť aby som mohol učiť?

 

Speage v tejto oblasti lektorov nekontroluje. V prípade, ak nemáš živnosť či iné oprávnenie na podnikanie je potrebné daný príjem zahrnúť v rámci daňového priznania v kategórii príjem. Ak živnosť máš, je potrebné príjem zo speage.com zahrnúť medzi príjmy a postupovať podľa legislatívy SR. Na niektoré príjmy sa vzťahujú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odporúčame v prvom rade navštíviť účtovníka, alebo daňového poradcu, ktorý presne poradí ako postupovať v Tvojom konkrétnom prípade. V rámci legislatívy SR existuje niekoľko desiatok možností podľa toho, či si napr. nezamestnaný, zamestnaný, mamička na materskej, študent, dôchodca, občan na invalidnom dôchodku a pod., takže neexistuje univerzálne riešenie.